Press ReleasesSwecure ingår samarbete med Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en patientorganisation som arbetar för att öka kunskapen om astma och allergi genom att sprida information, skapa opinion och bidra till forskning. Samarbetet med Swecure bygger på ett gemensamt intresse, att förebygga utvecklingen av allergier hos barn.

Samarbetsavtalet innebär bland annat att Astma- och Allergiförbundet kan använda Swecure som ett exempel på hur forskningsframsteg inom allergiområdet kan utnyttjas för att förbättra situationen för människor med allergiska sjukdomar. Parterna kommer även att arrangera ett eller flera specifika event för att uppmärksamma den växande allergiproblematiken i samhället.

– Allergi är ett problemområde som växer och drabbar allt fler i vårt samhälle. Därför välkomnar vi forskning och projekt som bidrar till att ge fler människor möjlighet till ett friskare liv. Vi tycker att Swecures teknologi är intressant och att forskarna samt teamet bakom bolaget har en bred kunskap inom området. Vi kommer att tillsammans med bolaget arbeta för att upplysa både våra medlemmar och allmänheten om framåtskridandet av Swecures projekt, säger Ulf Brändström, kanslichef på Astma- och Allergiförbundet.

Samarbetet tjuvstartade redan i våras då Swecures VD Lars Fahlén, deltog på Astma- och Allergiförbundets ordförandekonferens för att berätta om forskningen bakom bolaget och arbetet med att utveckla världens första preventiva behandling mot allergi.

– Jag är imponerad över det arbete som Astma- och Allergiförbundet bedriver och ser många gemensamma nämnare där vi arbetar mot samma mål. Samarbetet kommer att vara en viktig stöttepelare för oss då vi får ta del av den kompetens som förbundet besitter. Det känns extra motiverande att vi inleder samarbetet under Astma- och Allergiförbundets Barnallergiår eftersom vår preventiva behandling som är under utveckling riktar sig just mot spädbarn, säger Lars Fahlén, VD för Swecure.

Dessutom har Swecure och Astma- och Allergiförbundet skickat in en projektstödsansökan till den innovationsfrämjande organisationen VINNOVA med syfte att genomföra ett av Swecures utvecklingsprojekt.

Om Swecure AB
Swecure är ett svenskt bioteknikbolag som är först i världen med att utveckla en preventiv behandling mot allergi i människa. Bolaget har en växande projektportfölj med olika behandlingsmetoder som bygger på mångårig forskning om tarmflorans effekt på olika sjukdomstillstånd. Projektportföljen inbegriper läkemedels- och probiotikautveckling av både förebyggande och behandlande karaktär.

Om Astma- och Allergiförbundet
Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Fahlén, VD Swecure AB
Tel: +46 (0) 702-478 988
E-post: lars@swecure.com

Ulf Brändström, Kanslichef Astma- och Allergiförbundet
Tel: +46 (0) 70-795 22 86
E-post: ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se