Press ReleasesSerendipitys team ringde in bolaget på Nasdaq First North

Serendipity Innovations preferensaktier har idag börjat handlas på Nasdaq First North Premier. Första avslutet gjordes klockan 09:00 till kursen 108 SEK.

sdip-notering

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget är idag organiserat i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services. Målet är att leverera nischade tjänster med hög diversifieringsgrad och att vara verksam i branscher eller enskilda verksamheter med höga inträdesbarriärer.

“Vi är glada över att vara noterade på Nasdaq, det är en bra plattform för vår fortsatta resa. Vi har växt kontinuerligt sedan starten för 10 år sedan och är idag 170 medarbetare med en omsättning på cirka 330 miljoner kronor. Vi har byggt upp ett starkt organisatoriskt maskineri och nätverk för att klara av en hög tillväxttakt många år framöver, med mål att generera en årlig genomsnittlig rörelseresultattillväxt som överstiger 20 procent”, kommenterar Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare och vd för Serendipity Innovations.

I samband med listningen genomförde bolaget en emission som väsentligt övertecknades. Emissionen omfattade 1 750 000 preferensaktier, vilket tillförde bolaget 175 Mkr före emissionskostnader och cirka 1800 nya aktieägare.

“Vi har idag tack vare vår erfarenhet av att arbeta med entreprenörer en unik position att växa våra affärsområden genom förvärv av entreprenörsägda service- och tjänstebolag. Med kapitalet som tagits in vid listningen kan vi accelerera vår expansionsplan med fokus på att i första hand fortsätta växa våra affärsområden Corporate Services och Technical Services”, kommenterar Ashkan Pouya, medgrundare och styrelseordförande i Serendipity Innovations.

Bolagets preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2015.