Press ReleasesSerendipity har idag, inför det kommande listbytet från First North till Nasdaq OMX Stockholm, sålt en del av sitt innehav i Episurf, motsvarande 500 00 aktier till svenska institutioner och investerare.

“Episurf har med tiden kommit att utgöra cirka 27 procent av Ixoras investeringsportfölj. Vi tycker därför att det är ett bra tillfälle att balansera portföljen och samtidigt förbättra likviditeten i Episurf-aktien inför det kommande listbytet till Nasdaq OMX Stockholm. Även efter transaktionen kommer Serendipity Ixora att vara den största enskilda ägaren i Episurf där bolaget utgör närmare 20 procent av Serendipty Ixoras investeringsportfölj”, säger Ashkan Pouya styrelseordförande i Serendipity Ixora AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Ashkan Pouya, styrelseordförande Serendipity Ixora AB
Tel: +46 (0) 707-98 32 44
e-mail: ashkan@sdip.se

Serendipity Ixoras verksamhet är att identifiera, investera i och utveckla tillväxtbolag med produkteroch tjänster som bidrar till en bättre värld. Portföljen består för närvarande av tio bolag som kan delas in i fyra sektorer: clean-tech, bio-tech, avancerad materialteknik och medicinteknik.