NewsSerendipity-bolaget Nextseal utsett till Stockholms bästa miljöteknikbolag 2015

Nextseal har tilldelats Stockholm stads Innovationsstipendium för bästa miljöteknikbolag. Vd:n Andreas Söderberg fick tillsammans med Nextseal-teamet ta emot diplom för bolagets innovativa applikation som bland annat ska minimera läckage från naturgaskompressorer som i nuläget släpper ut stora mängder farliga växthusgaser.

resizedimage600400-nextseal-stockholms-stads-innovationsstipendium

Stockholms stads Innovationsstipendium är sedan 1985 ett av Sveriges mest prestigefyllda pris för innovatörer. Stipendiet syftar till att främja kreativitet och företagande. 2015 års stipendier delades ut i sju kategorier och stipendiaterna får tillsammans dela på 600 000 kronor.

Juryns motivering årets miljöteknik – Nextseal: 
”Årets stipendiat är ett exempel på en innovation inom en ny marknad som sträcker sig över flera världsdelar. Det vinnande bidraget adresserar ett globalt problem som angrips med en tekniskt skicklig uppfinning, affärsmässig innovation och ett starkt team bakom innovatören och entreprenören. Bara i USA är naturgas den näst största energikällan och användandet har vuxit kraftigt det senaste decenniet, trots att kompressorerna läcker motsvarande 30 miljoner ton koldioxid varje år. Innovationen är en viktig pusselbit på vägen till minskade klimatutsläpp med sin lösning för minimering av naturgasläckage i gasledningar”.

Nextseal utvecklar bland annat en världsunik applikation för att täta kompressorerna som används för att transportera naturgas i pipelines från källan till konsumenten som nyttjar den för uppvärmning eller i form av elektricitet. Målet är att bolagets produkt ska minska det nuvarande läckaget av naturgas (som är en mycket stark växthusgas) vars klimatpåverkan är lika stor som koldioxidutsläppen från hela Sveriges transport- och industrisektorer tillsammans. Genom att lokalt balansera trycket runt kompressortätningen med hjälp av en vätska omvandlas det svåra gastätningsproblemet till det betydligt enklare problemet att täta en vätska. Effekten är minimalt läckage och minimalt slitage.

”Teknologin befinner sig i ett tidigt kommersialiseringsstadium och det är därför extra roligt att få motta det hedervärda Innovationsstipendiet. Det här är ett kvitto på att juryn ser teknikens potential och i sin motivering belyser att vår innovation kan bidra till att lösa den globala klimatproblematiken som blir alltmer akut. Vi söker nu samarbetspartners bland de stora kompressortillverkarna för att kunna ta de sista stegen i utvecklingen mot en marknadsintroduktion”, säger Andreas Söderberg, vd för Nextseal.Nextseal är ett bolag i Serendipity Ventures, Serendipity Ixoras företagsinkubator.

Foto: Anna Rut Photography