Press ReleasesSerendipity Bee Summit 2014 – Sverige ett fantastiskt innovationsland

Den 11 november 2014 arrangerades den första upplagan av det Nordiska investerarforumet The Serendipity Bee Summit på Berns i Stockholm. Under dagen delade flera framstående investerare med sig av sina investeringsfilosofier och erfarenheter kring noterade och onoterade placeringar. Talarna framhöll även vilket fantastiskt land Sverige är för framväxten av nya innovationer.

Svenska investerare har traditionellt fokuserat på anrika storbolag. Samtidigt är landets startup-scen med snabbväxande teknikbolag starkare än någonsin, något som skapat behov och intresse av ökad förståelse för dynamiken i den typen av bolag. Syftet med The Serendipity Bee Summit är att genom kunskapsöverföring och deal flow bidra till fler investeringar i Nordiska tillväxtbolag

”Vi har fått se en ändrad syn på entreprenörskap under de tio senaste åren och vi ska se till att fortsätta i samma stil. Vi har idag en helt ny generation förebilder som byggt nya miljardbolag, vilket skapat kunskap i hur man gör det och även lockar fler entreprenörer att våga satsa på sina idéer. Sverige har alla förutsättningar att bli en av de främsta globala innovationshubbarna”, säger Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare av Serendipity Innovations och paneldeltagare på Bee Summit.

The Serendipity Bee Summit lockade över 200 deltagare från svenskt näringsliv för att lyssna på en expertpanel bestående av bland andra Saeid Esmaeilzadeh, VD och medgrundare Serendipity Innovations, nordiska investeringsprofilerna Henrik Rhenman från Rhenman & Partners och Martin Hauge från Creandum.

Sverige har en hög koncentration av små tillväxtbolag, vilket bland annat belystes av Martin Hauge på Creandum som var den första institutionella aktören att investera Spotify. Han berättade om hur den svenska marknaden för startups inom IT har blomstrat och idag anses vara en av världens främsta.

Även den svenska Life Science-industrin som varit omdebatterat under den senaste perioden har en ljus framtid enligt Henrik Rhenman som är en av världens främsta investerare inom området. Rhenman pratade bland annat om hur drivkrafterna på marknaden skapar rum för nya bolag som driver innovationsarbetet inom industrin.

På plats under dagen fanns också fem svenska startupbolag inom områden som Life Science, IT och Clean Tech. Dessa bolag var genom en selektiv process utvalda till att pitcha sina affärsidéer mot investerarna på plats.

Nivån på svenska startup-bolag belystes inte minst av Martin Hauge som kommenterade, ”För 10 år sedan kunde man inte hitta fem bolag som låg på denna nivå i Stockholm”.

The Serendipity Bee Summit arrangerades av Serendipity Innovations tillsammans med Mentor Communications.

Om Serendipity Innovations
Serendipity Innovations är ett entreprenörs- och teknologihus med specialistkompetens inom bolagsutveckling och innovationsprocesser. Verksamheten inbegriper affärsområdena Venture Management, Technical Services och Corporate Services. Sedan 2004 har Serendipity startat och drivit fler än 15 teknikbolag inom bland annat, clean-tech, life science, materialteknik, it och medicinteknik. www.sdip.se

Om Mentor Communications
Mentor är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över 500 000 mottagare varje månad via digitala nyhetsbrev och till 800 000 beslutsfattare varje månad via digitala och tryckta tidningar. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn och erbjuder samtidigt en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden. www.mentorcommunications.se

The Serendipity Bee Summit
The Serendipity Bee Summit är ett forum för personer med intresse för investeringar. Genom att fokusera på kompetensutveckling och kvalitetssäkrad deal-flow är målet att lägga grunden till lyckade placeringar och ett starkare investeringsklimat.

Presskontakt
Omid Ekhlasi, Kommunikationschef Serendipity Innovations
Mail: omid@sdip.se
Tel: 073-5252509