NewsOrganoClicks Vd ringde in bolaget på Nasdaq

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikbolag som använder sig av en patenterad teknologi för modifiering av biofibrer för att utveckla och producera miljövänliga alternativ till giftiga kemikalier inom trä-, textil- och fiberindustrin. Bolagets teknologi har prisats av bland andra Världsnaturfonden – WWF och i Sverige har OrganoClick fått utmärkelser som årets miljöinnovation samt tagit plats på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista vid två tillfällen.

”Vår unika teknikplattform imiterar naturens egna kemiska processer för att funktionalisera fiberbaserade material. Vårt produktsortiment spänner över de tre affärsområdena Funktionellt trä, Funktionell textil & nonwoven samt Fiberkompositer med målsättningen att bidra till en miljövänlig omställning inom dessa områden. Med ett ökat globalt miljöintresse är vi väl positionerade och får tack vare noteringen på Nasdaq en stabil grund för vårt fortsatta arbete med att etablera bolaget globalt”, säger Mårten Hellberg, som har varit bolagets VD sedan start.

Under de tre senaste åren har OrganoClick mer än fördubblat intäkterna varje år och målet för 2015 är att omsätta närmare 50 miljoner kronor. Tack vare bolagets övertecknade nyemission om 75 miljoner kronor står OrganoClick idag fullfinansierat inför den fortsatta internationella etableringen. I nyemissionen har institutionella och professionella investerare i Sverige och Finland deltagit samt även bolagets grundare, ledning och två huvudägare – medgrundaren Serendipity Innovations och tidiga investeraren Anders Wall.

”Vi har idag en unik position på våra marknader att leverera funktionella, miljövänliga material till konkurrenskraftiga priser. Vi har märkt av en allt ökande efterfrågan av våra produkter och kan genom vår nya produktionsanläggning i Arninge leverera i stor skala. Kapitalet som tagits in vid listningen ger oss nu möjlighet att accelerera vår internationella expansionsplan och fortsätta vår snabba tillväxt”, säger Mårten Hellberg.

OrganoClicks marknadsför produkter inom sina affärsområden Funktionellt trä, Funktionell textil & nonwoven samt Fiberkompositer. Produkter inkluderar det biocid- och tungmetallfria flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (marknadsfört via dotterbolaget OrganoWood AB), den fluorkarbonfria vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex® (fritt från PFC, PFOA, och PFOS) och biokompositer som kan användas som substitut till plaster. OrganoWood® blev 2014 utsett till “Årets hetaste byggmaterial” på Nordens största byggmässa Nordbygg och OrganoTex® blev utnämnt till ett av de intressantaste nya materialen på världens största outdoor- och sportmässa ISPO i Munchen.

För ytterligare information hänvisas till bolagets Bolagsbeskrivning som finns tillgängligt på OrganoClicks hemsida, www.organoclick.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Mårten Hellberg, VD OrganoClick
Tel: +46 (0)8 684 001 10
E-post: marten.hellberg@organoclick.com