Press ReleasesIxora utökar portföljen med bolag inom husdjursindustrin

Serendipity Ixora har idag genom det helägda bolaget Voff Science, förvärvat finska Eläinruokatehdas Lemmikki Oy, som tillverkar premiumfoder för sällskapsdjur.

Eläinruokatehdas Lemmikki Oy verkar idag på den finska marknaden inom ett snabbväxande segment som omfattar premiumfoder. Bolaget omsätter cirka 6 miljoner euro.

– Vi är glada över att kunna välkomna Eläinruokatehdas Lemmikki Oy som vi anser är ett av Europas främsta inom sin nisch, till Serendipity Ixora. Bolaget verkar inom en marknad som växer snabbt över hela världen där demografiska förändringar som stigande hund- och kattbestånd samt en ökad medvetenhet bland ägare har bidragit till en eskalerande efterfrågan, säger Ashkan Pouya, styrelseordförande i Serendipity Ixora.

I samband med förvärvet kommer Serendipity bland annat att bistå Eläinruokatehdas Lemmikki Oy med etableringen i nya marknader utanför Finland. Samarbetet kommer även att innefatta tillförsel av nya innovativa produkter som ytterligare kompletterar bolagets produktportfölj inför den fortsatta expansionen.