NewsÅrsstämma Serendipity Ixora 2020

Årsstämma i Serendipity Ixora AB

Datum: Fredag den 30 juni 2020

Alla dokument:
Kallelse till Årsstämman 2020
Årsredovisning 2019
Poströsta
Fullmaktsformulär

Årsstämmoprotokoll från stämman 2020