Extra Bolagsstämma Serendipity Ixora 10 januari 2018

Extrainsatt bolagstämma i Serendipity Ixora AB ägde rum den 10e januari 2018

Datum: onsdagen den 10 januari 2018
Tid: Kl. 17:00, registreringen öppnar klockan kl. 16:30
Plats: Setterwalls advokatbyrå, Sturegatan 10, Stockholm

Alla dokument:

Protokoll Extra bolagstämma 10 januari 2018
Kallelse Extra bolagsstämma 10 januari 2018
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6§ aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning