EventsSerendipity Ixoras informations- och uppdateringsseminarium 3 mars 2015

Bästa Aktieägare i Serendipity Ixora,

Du är varmt välkommen till Serendipity Ixoras informations- och uppdateringsseminarium som äger rum tisdagen den 3 mars 2015.

Vid detta tillfälle kommer vi att summera Ixoras utveckling fram till och med Q4 2014 och blicka framåt över 2015. Dessutom kommer tre av portföljbolagen att prata kring sina framtida expansionsplaner. Bolagen presenteras en vecka innan seminariet.

Datum: tisdagen den 3 mars
Tid: 18.00 – 20:00
Plats: Summits Konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, 114 38, Stockholm

Väl mött,
Saeid Esmaeilzadeh, VD
Ashkan Pouya, Styrelseordförande
Serendipity Ixora AB