General meetingsSerendipity Ixora Extraordinary General Meeting

The Serendipity Ixora was held Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2015.

Day: Thursday 15th of October 2015
Time: 09:00
Location: IVA Conference Center, Grev Turegatan 16, Stockholm

Protokoll från Extra Bolagsstämma
Bilaga 1
Bilaga 2

Notice of meeting

Styrelsens i Serendipity Ixora AB (publ) redogörelse enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977, redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om fondemission

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital genom indragning av samtliga stamaktier

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I)

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II)

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om förvärv av samtliga aktier i Serendipity Ventures från Serendipity Innovations

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om uppsägning av förvaltningsavtal med Serendipity Innovations

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till val av styrelseledamöter

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 §

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om nyemission av A-aktier med bestämmelse om apport

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 Kap 6 §

Fairness opinion avseende värdering av Serendipity Innovations ABs Venture Management verksamhet