EventsInformations- och uppdateringsseminarium

Vid detta tillfälle kommer vi att summera Ixoras utveckling under 2015 och blicka framåt över 2016. Dessutom kommer tre av portföljbolagen att prata kring sina framtida expansionsplaner. Bolagen presenteras en vecka innan seminariet.

[Anmäl er till seminariet via denna länk senast den 8 februari]

Datum: Torsdagen den 11 februari 2016
Tid: kl. 18.00 – 20.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Väl mött,
Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande
Amin Omrani, VD
Serendipity Ixora AB

För mer information vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD, Serendipity Ixora AB
amin@sdip.se, + 46 707 983 639