EventsInformation seminar Serendipity Ixora

Bästa Aktieägare i Serendipity Ixora,

Du är varmt välkommen till Serendipity Ixoras informations- och uppdateringsseminarium som äger rum torsdagen den 23 januari.

Vid detta tillfälle kommer vi att summera Ixoras utveckling under 2013 och blicka framåt över 2014. Dessutom kommer tre av portföljbolagen att prata kring sina framtida expansionsplaner. Bolagen presenteras den 10 januari.

Klicka här för att anmäla dig till seminariet.

Datum: torsdagen den 23 januari
Tid: 18.00 – 20:00
Plats: Summits Konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, 114 38, Stockholm

Sista anmälningsdag är den 20 januari.

Väl mött,
Saeid Esmaeilzadeh, VD
Ashkan Pouya, Styrelseordförande
Serendipity Ixora AB