EventsExtra bolagsstämma i Serendipity Ixora 10 januari 2018

Varmt välkommen till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora 

Datum: onsdagen den 10 januari 2018
Tid: Kl. 17:00, registreringen öppnar klockan kl. 16:30
Plats: Setterwalls advokatbyrå, Sturegatan 10, Stockholm

Kallelse Extra bolagsstämma 10 januari 2018
Fullmaktsformulär

Bilagor:

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6§ aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Anmälan: görs via länken nedan och behöver vara bolaget tillhanda senast fredagen den 5 januari 2018

LÄNK TILL ANMÄLAN

För mer information vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD, Serendipity Ixora AB
amin@sdip.se
+46 (0)707 983 639

Väl mött,
Styrelsen
Serendipity Ixora AB