Financial calendarExtra Bolagsstämma Serendipity Ixora 18 september 2017

Varmt välkommen till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora .

Datum: Måndagen den 18 september 2017
Tid: Kl. 17:30, registrering öppnar klockan kl. 17:00
Plats: Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm

Kallelse (Klicka för att öppna kallelsen)

Bilagor:

Yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8§ andra stycket aktiebolagslagen (2205:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12§  aktiebolagslagen (2205:551) över styrelsens redogörelse 

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14§  aktiebolagslagen (2205:551) över styrelsens redogörelse 

Fullmakt
LÄNK TILL ANMÄLAN

För mer information vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD, Serendipity Ixora AB
amin@sdip.se
+46 (0)707 983 639

Väl mött,
Styrelsen
Serendipity Ixora AB