Financial calendarExtra Bolagsstämma Serendipity Ixora 14 januari 2019

Extra Bolagsstämma Serendipity Ixora 14 januari 2019

Extrainsatt bolagstämma i Serendipity Ixora AB

Datum: Måndag den 14 januari 2019
Tid: Kl. 17:00, registreringen öppnar klockan kl. 16:30
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Alla dokument:
Kallelse Extra bolagsstämma 14 januari 2019
Styrelsens redogörelse enligt 25 kap. 4§ aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 25 kap. 4§ aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse
Fullmaktsformulär
Skattekonsekvenser