Financial calendarExtra Bolagsstämma Serendipity Ixora 14 januari 2019

Extra Bolagsstämma Serendipity Ixora 14 januari 2019

Extrainsatt bolagstämma i Serendipity Ixora AB

Datum: Måndag den 14 januari 2019
Tid: Kl. 17:00, registreringen öppnar klockan kl. 16:30
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Alla dokument:
Kallelse Extra bolagsstämma 14 januari 2019
Styrelsens redogörelse enligt 25 kap. 4§ aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 25 kap. 4§ aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse
Fullmaktsformulär
Skattekonsekvenser

Protokoll från extra bolagsstämman 14 januari 2019