Financial calendarExtra bolagsstämma och slutredovisning i Serendipity Ixora 2021

Extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (Slutredovisning)

Datum: 30 juni 2021

Alla dokument:
Kallelse till extra bolagsstämma 30 juni 2021
Poströsta
Fullmaktsformulär

Slutredovisning